Tegenexpertise Herentals nodig? Contra-expertise betekent letterlijk tegen-expertise. In geval van een geclaimde gedekte schade op een schadeverzekering heeft de verzekeringsmaatschappij enkele mogelijkheden. Het is belangrijk om te weten dat in alle brandverzekering en familiale polissen er wettelijk een voorziening is die U toelaat uw eigen Tegenexpert of Privé Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schadevergoeding, dit in het kader van een Tegenexpertise. De kost hiervan wordt volgens barema’s bepaald in de Algemene Voorwaarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw Tegenexpertise Aalst in het kader van een tegenexpertise gratis is.Schakel bij diefstalschade of inbraak je eigen privé expert in. Diefstal en inbraak zijn geen evidente schades om te begroten. Als je voertuig een gps tracker heeft dan kunnen hiermee u (gestolen) voertuigen kunt volgen of terugvinden

Tegenexpertise Herentals raadplegen

Sommigen zullen misschien zeggen dat dit soort critici gewoon de expertise willen kleineren van degenen die het niet met hen eens zijn, en in werkelijkheid is dit waar. Deze critici zullen tenslotte nooit de waarheid vertellen, dus ze zullen gewoon zeggen wat ze willen zeggen, ongeacht de feitelijke feiten. Dus, kunnen de meningen die de critici hebben, en zeggen, echt als meningen worden beschouwd?  De waarheid is dat dit slechts meningen zijn. Sommige mensen vinden het echter een vorm van oneerlijkheid om te beweren dat iets niet objectief kan worden getest. Daarom doen deze critici vaak precies dat. Ze zeggen dat iets een mening is, terwijl het eigenlijk gewoon een mening is. Maar kun je echt bewijzen dat iets een mening is, of dat het niet bewezen kan worden?

De KEUZE van een Tegenexpert of Privé Expert is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke Contre expertise expert aan te stellen voor een tegenexpertise. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpert voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door de brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure, gedekt door Uw rechtsbijstand, om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.

Tegenexpertise Herentals is een gespecialiseerd Tegenexpertise bureau, als Tegenexpert en Privé Expert, in het berekenen van de verliezen bij een schadegeval en/of de dekking van een schadegeval mee helpen aan te tonen. Deze dienst voor een Tegenexpertise is beschikbaar 7 dagen op 7, 24/24 uur. Tegenexpertise Aalst behartigt Uw belangen, zéér eenvoudig omdat zijn honorarium gekoppeld is aan de overééngekomen schadevergoeding. Wij werken samen met de klant om een correcte schadevergoeding te bekomen, zij aan zij.

We staan elke dag voor jullie paraat

Gedurende gans de afhandeling staan wij open voor vragen die u heeft en met raad en daad bij te staan.  ​Vooral in het geval van een brandschade, stormschade of grotere waterschade is het aanstellen van Tegenexpert of Privé Expert, voor een Tegenexpertise Herentals, niet uit te sluiten. Uw schadegeval dient in meerder stappen behandeld te worden die een nauwkeurige opvolging eisen tot aan het bekomen van een akkoord wat U toelaat alles te herstellen en te vervangen wat u verloren heeft.

Contra-expertise van Tegenexpertise Herentals is per definitie een onbevooroordeelde beoordeling van wat een deskundige heeft waargenomen en heeft vastgesteld dat het juist van aard is. Dus als iemand zegt dat x waar is, dan moet dat mijn contra-deskundige mening zijn, toch? Nou ja, niet echt, want we hebben allemaal onze eigen ideeën, theorieën en meningen als het gaat om zaken als deze. Dus hoe bepaal je precies wat een “contra-expertise” is? Wat is het precies? Is het gewoon een mening, of is er iets meer aan de hand? Kan een persoon die het niet eens is met de expert, enkele dingen aanwijzen over de situatie die hij of zij heeft gezien en vervolgens de expert een expert noemen voor zijn of haar eigen standpunt? Bel hiervoor Tegenexpertise Herentals

 

Contacteer ons

Tegenexpertise HerentalsVoor meer info of een afspraak bel Tegenexpertise Herentals op GSM : 0471 55 95 97 of Gratis Nr : 0800 71 400.

U kan ons ook mail via: info@gillis-expertises.be

Het team van Tegenexpertise Gillis staat elke dag ter uwer beschikking om uw schadegeval optimaal en correct af te handelen. Het is ons doel UW belangen te verdedigen en u een optimale schadevergoeding te onderhandelen die een correcte weerspiegeling geeft van de door u geleden verliezen.

 


Meer over expertise

Allereerst moet u er rekening mee houden dat wanneer iets wordt bestudeerd en de effecten ervan op toekomstige gebeurtenissen worden bestudeerd, het een Tegenexpertise Herentals wordt genoemd. Een expert kan een professor in de wetenschap of een ingenieur zijn. Hij of zij is een persoon die iets bestudeert, gegevens verzamelt, uitzoekt welk effect het zal hebben op de toekomst en vervolgens zijn of haar voorspellingen doet. Daarom is het heel goed mogelijk om te zeggen dat iets een mening is, maar dat iemand heeft bestudeerd en bedacht welk effect het zal hebben. Dus, kan de counter beweren dat zoiets als een mening is, of kan het worden bewezen?

Laten we eens kijken naar het voorbeeld van het weer, of de weersomstandigheden in het algemeen. Er zijn veel experts, of meteorologen, die het weer bestuderen. Er wordt veel data verzameld en bestudeerd. Op basis van het onderzoek wordt vervolgens een voorspelling gedaan. Kunt u zoiets bewijzen? Niet absoluut, nee.

Aan de andere kant worden de weersomstandigheden al jarenlang voorspeld. Deze experts weten iets over het onderwerp, en iets over de voorspelling zelf. Dus, kun je bewijzen dat iets het resultaat is van eerder onderzoek, of kun je bewijzen dat het het resultaat was van iets willekeurigs? Nogmaals, niet helemaal, nee.

Deskundigen zijn, net als contra-experts, erg goed in wat ze doen. Het wereldwijde web heeft de hoeveelheid informatie en de wetenschappelijke methode om die informatie te verzamelen enorm vergroot. Het is ook een geweldige manier om uw onderzoek in vraag te stellen. Als u enig bewijs heeft om te staven wat u zegt, dan is dat iets heel goeds om te weten.

Maar wat is de keerzijde van al deze deskundige getuigenissen, en waarom twijfelen zoveel mensen eraan? Vaak lijkt het zo te zijn dat de experts heel voorzichtig zijn om elkaar niet tegen te spreken. Hun doel is immers om de juryleden of de critici te overtuigen om het met hen eens te zijn of in ieder geval niet tegen hen in te gaan. Ze willen gezien worden als neutraal, of zelfs als de goeden.

Is dit echter altijd het geval? Is in het verleden ooit van de critici aangetoond dat ze ongelijk hebben? Het lijkt erop dat in het geval van Tegenexpertise Herentals de deskundige vaak zijn of haar geloof in zijn of haar eigen kunnen of in de algemene kwaliteit van het product of de dienst opgeeft. In dat geval is de feitelijke expertise simpelweg verdwenen.

In feite zijn er vaak mensen die hun eigen geloofssysteem opgeven en ervoor kiezen iets heel anders te geloven. Er zijn ook mensen die daadwerkelijk het pad zullen volgen van iets dat in tegenspraak is met wat ze eerder dachten dat waar was. Betekent dit dat deze mensen gewoon gehersenspoelde schapen zijn en de dingen niet kunnen zien voor wat ze zijn? Nee, dat betekent helemaal niet; het betekent gewoon dat ze mensen zijn en fouten maken, net als iedereen.

Dus, hoe gaan we om met deze situatie? We moeten het verschil kunnen herkennen tussen de Counter Expertise van een expert en wat ze werkelijk zijn. Als we dat doen, kunnen we de beslissing nemen dat de expert authentiek moet zijn en dat hij of zij de waarheid vertelt, zelfs als ze van gedachten veranderen om de hogere orde te dienen. Dat is hoe we het argument winnen wanneer we laten zien dat iemands contra-expertise “Tegenexpertise Herentals” eigenlijk slechts een poging is om meer mensen het met hen eens te maken.